• Boligfilter

Produsent:
Filter

Velg visning:

icon
ProduktNr Beskrivelse Produsent Aggregat Utskilling
18HERU160T-EC F7 Pleat Sett 465x195x48 (2 stk) ØSTBERG HERU 160 T EC
18807HERU50100 F7 NW80 GA Sett 192x364x260/2 (2 stk) ØSTBERG HERU 50 S / 75 S / 90 S EC / 100 S ePM1 60%
18807HERU130 F7 NW80 GA Sett 206x468x275/3 (2 stk) ØSTBERG HERU 130 ePM1 60%
187SAU125EC F7+F7 Pleat K Sett 370x167x48 ØSTBERG SAU 125 EC
187HERU90LP F7 Pleat Sett 287x235x45 (2 stk) ØSTBERG HERU 90 LP
187HERU70LP F7 Pleat Sett 236x242x48 (2 stk) ØSTBERG HERU 70 LP
187HERU62-95 F7/M5 Pleat Sett 335x203x47+355x138x47 ØSTBERG HERU 62 / 65 / 90 T / 95 T / 90 C
187HERU62/90 F7/F7 Pleat 333x204x48 + 353x138x48 ØSTBERG HERU 62 / 90 ePM1 70%
187HERU115140 F7 Pleat Sett 465x195x48+465x155x48 ØSTBERG HERU 115 / 130 / 140 T
187HERU100TGEN2 F7 K Sett 395x204x46 (2 stk) ØSTBERG HERU 100 T GEN 2
187HERU100T F7 Pleat Sett 183x360x48 ØSTBERG HERU 100 T
187VALLOX90 F7/G3 sett 1 F7 K 215x245x48+2 G3 pad 185×320+275x320 VALLOX 90
187VALLOX70 F7/G4 sett 1 F7 pleat 215x245x24+2 G4 PPI 190x260+260x260 VALLOX 70
187VALLOX130S Vallox 130 Sett F7180x500x24(2stk)+G4pad (2stk) VALLOX 130 S
187VALLOX100 Vallox 100 sett: Pleat F7+pad G4+2xPPI VALLOX 100
18KIT145923 KIT 21 VTR 250/B Performance SYSTEMAIR / VILLAVENT VTR 250 ePM1 60% + Coarse70%
18KIT145779 KIT 20 VTR 250/B Standard SYSTEMAIR / VILLAVENT VTR 250 ePM1 60% + Coarse50%
18KIT145924 KIT 19 VTR 700 Performance SYSTEMAIR / VILLAVENT VTR 700 ePM1 60% + ePM10 50%
18KIT145849 KIT 18 VTR 700 Standard SYSTEMAIR / VILLAVENT VTR 700 ePM10 50% + ePM10 50%
18KIT145920 KIT 17 VTR 150 (prod etter OKT.2016) SYSTEMAIR / VILLAVENT VTR 150 ePM1 60% + ePM10 50%

Filter

Vis resultater