Produsent:
Filter

Velg visning:

icon
ProduktNr Beskrivelse Produsent Aggregat Utskilling
187DOM450V F7+M5 517x278x46(1stk)+517x278x46(1stk) KOMFOVENT / REGO

DOMEKT R 450 V

 

ePM1 60%+ePM10 50%
187DOM400V F7+F7 Sett 428x231x47(2 stk) KOMFOVENT / REGO

DOMEKT R 400 V C8

 

ePM1 60%
187DOM400F F7+F7 Sett 346x258x47(2 stk) KOMFOVENT / REGO

DOMEKT R 400 F C8

 

ePM1 60%
187DOM300V F7+F7 Sett 290x205x47(2 stk) KOMFOVENT / REGO

DOMEKT R 300 V C8

 

ePM1 60%
187DOM300F F7+F7 Sett 237x230x47(2 stk) KOMFOVENT / REGO

DOMEKT R 300 F C8

 

ePM1 60%
187DOM200V F7+F7 Sett 285x120x47(2 stk) KOMFOVENT / REGO

DOMEKT R 200 V C8

 

ePM1 60%
187REGO600HE F7 Pleat REGO600HE sett 470x235x46 KOMFOVENT / REGO 600 HE
187REGO500/700VE/HE F7 Pleat REGO 500/700VE/HE sett 540x260x46 KOMFOVENT / REGO 500 / 700 VE / HE
187REGO400VEB F7 Pleat REGO400VEB sett 450x210x46 KOMFOVENT / REGO 400 VEB
187REGO400V F7/M5 Pleat REGO400V sett 462x200x46 KOMFOVENT / REGO 400 VERSO RHP
187REGO300/400 F7 Pleat REGO300/400 sett 410x200x46 KOMFOVENT / REGO 300 / 400
187REGO250 F7 Pleat REGO 250 sett 278x258x46 KOMFOVENT / REGO 250
187REGO200VE F7 Pleat REGO 200VE sett 285x130x46 KOMFOVENT / REGO 200 VE

13 av 13 produkter

Filter

Vis resultater