• Om oss

Vår motivasjon er at du skal puste inn renest mulig luft.

Luftforurensning er et økende problem i verden, også i Norge.  I Deltrian er vi opptatt av å utvikle effektive filterløsninger som sikrer den best mulige inneluften.  Våre produkter utvikles og testes av vår egen utviklingsavdeling og i våre egne laboratorier, før de sertifiseres i henhold til gjeldende ISO-standarder og Eurovent.  Dette sikrer optimal kvalitet, og at filtrene våre presterer i henhold til de krav som stilles for luftfiltrering.  Våre fabrikker er ISO-sertifisert på kvalitet (ISO9001) og miljø (ISO14001).  Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere vårt miljøavtrykk, og benytter i stor grad resirkulerte og resirkulerbare materialer.

 

Vi tilbyr ulike fitermedier og ulike rammematerialer, slik at produktene kan optimaliseres i forhold til de omgivelser de skal benyttes i.